Sa du ikke at vi fortjener å bli tatt på alvor, Erna?

Sa du ikke at vi fortjener å bli tatt på alvor, Erna?

I 2018 ble det innstramminger i reglene for AAP. Makstiden for AAP ble endret fra 4 til 3 år, og reglene for å få forlengelse har blitt strengere. Dette har ført til at mange har mistet sin ytelse nesten over natten, og blitt tvunget over på sosialhjelp. I går var det debatt på NRK. Jeg ble lei meg av å se debatten. Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) svarte ikke på spørsmålene hun fikk om hvorfor syke, uavhengig av diagnose, blir tvunget over på sosialstønad når de ikke er ferdig avklart på AAP. Hauglie ga også uttrykk for at de fleste som går på AAP har psykiske lidelser. Folk som går på AAP er syke folk med minst 50% nedsatt arbeidsevne. Dette må dokumenteres godt for at man skal få AAP. Veldig mange som søker AAP får avslag, så det er ikke så lett å få ytelsen som mange tror. Det ble nevnt i debatten at det har blitt en økning i antall ME-diagnoser blant de som går på AAP. Jeg ble skuffet over at ME måtte bli et tema i denne debatten. Det blir sagt at mange som går på AAP har diagnoser hvor helsevesenet ikke kan hjelpe, det er pasienter som må lære og mestre livet. Hun har rett i at helsevesenet ikke kan hjelpe ME-syke. De kan ikke hjelpe oss, for de har ikke kompetanse. Jeg må selv lese meg opp på aktuelle medisiner jeg kan teste ut. Jeg må selv be om henvisning til spesialister som kanskje kan hjelpe meg. Legen min vil hjelpe, men han sier selv at han ikke har kunnskap til det. Jeg mestere livet bra, til tross for at jeg er syk. Elisabeth Thoresen (som startet Facebook-gruppa «Aksjon mot AAP forslag», og «NAV-spørsmål», sa mye klokt i gårsdagens debatt: «Det er greit og mestre livet, men du blir ikke noe friskere av det».

Hensikten med AAP er at du på tre år skal bli avklart i forhold til om du kan komme deg tilbake i jobb, eller om du skal søke uføretrygd. Det tar mange år å få en ME-diagnose. Mange har ikke fått diagnosen før de nærmer seg makstiden på AAP. Det stilles også krav til de som søker ufør. NAV krever ofte at du må ha vært gjennom arbeidsutprøving og rehabilitering, men mange er for syke til å gjennomføre dette. Rehabiliteringsopphold er for ME-pasienter med mild og moderat grad. Mange får avslag på henvisning fordi de er for syke. Noen får også høre at de ikke har vært syke lenge nok til å få ufør. Da får vi pasienter som faller mellom to stoler.

Jeg vil ikke lenger bli stigmatisert utifra hvilken diagnose jeg har. Jeg vil ikke tillegges holdninger jeg ikke har. ME er en kompleks sykdom, og vi har ofte flere tilleggsdiagnoser. Vi må bli sett på som enkeltindivider med de utfordringene vi har. De siste årene har ME blir mer anerkjent som en fysisk sykdom, som også gjør at vi blir tatt litt mer på alvor. Men det sier vel kanskje litt om hvilke holdninger vi har de psykiske lidelser? Det er ikke bare å ta seg sammen. Jeg tenker at vi ikke skal kategorisere syke mennesker etter lidelser. Fysisk sykdom er ikke mer alvorlig enn psykisk sykdom. Psykisk sykdom kan gi mange fysiske plager, og omvendt. Hvert enkelt individ må få individuell behandling og tiltak.

Erna Solberg har uttalt at ME-pasienter fortjener og bli tatt på alvor. Hun har sagt at vi vet for lite om sykdommen, og at dette gjør at vi ME-syke blir møtt med lite forståelse (TV2.no, 23.06.17). Du har valgt Anniken Hauglie som arbeid- og sosialminister. En minister som jeg opplever at viser veldig lite forståelse for ME. Etter debatten i går sitter jeg igjen med en følelse av at vi blir sett på som tiltaksløse. Jeg trenger ikke en nye utdanning. Jeg trenger ikke å bli motivert til å begynne å jobbe igjen, for motivasjonen er der. Jeg trenger tid til å bli frisk. Jeg trenger å få mer energi. Har man ikke energi til å ta en dusj, har man heller ikke energi til å jobbe. Mottakere av AAP er syke mennesker, og det er en grunn til at vi går på AAP. Jeg er glad for at jeg allerede hadde fått diagnosen da jeg startet på AAP i fjor, og at jeg allerede har vært på rehabilitering. Det gjør at jeg mest sannsynlig rekker å bli ferdig avklart innen min makstid på AAP utløper. Det å frata syke mennesker økonomisk trygghet gjør de ikke friske, det blir heller en ekstra belastning som påvirker helsen negativt.

Kilde:
https://www.tv2.no/a/9206588/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *