Lightning process er ingen kur mot ME

Lightning process er ingen kur mot ME

Det finnes i dag ingen vitenskapelig dokumentert behandling for ME. Lightning process (LP) er et tre dagers intensivt mentalt treningsprogram som ses på som behandling for ME-pasienter. Mange ME-pasienter opplever å bli sykere etter LP-kurs. Kurset er omdiskutert. Metoden ble utviklet i England av Phil Parker. LP er undervisning i enkel psykologi, basal stressfysiologi og opplæring i en treningsmetode for å lære å påvirke egne ikke-bevisste negative automatiserte tankemønstre. På kurset lærer du at du ikke har ME, men at du «gjør» ME. På slutten av kurset må deltakerne underskrive en kontrakt på at de har slutten å «gjøre» ME. Dette blir brukt som bevis for at metoden virker.

Du får høre at du kan velge å bli frisk. Deltakerne skal ignorere kroppens signaler, og si til seg selv at man er frisk til sykdommen forsvinner. Hvis du ikke blir frisk får du høre at det er din egen skyld. Da har du ikke brukt metoden riktig, eller at du er ikke motivert til å bli frisk. Metoden retter seg ikke bare mot ME-pasienter, men også mot rusavhengighet, angst, panikkanfall, tvangslidelser, depresjon, søvnproblemer, sorg, sceneskrekk, røyking, evne til å kommunisere, vektproblemer, nakke- og ryggproblemer, eksem, matintoleranse, migrene, psoriasis med mer (Jelstad, 2015). LP-instruktørene er ikke helsepersonell, og LP regnes da som alternativ behandling. Live Landmark er frontfiguren for Lightning process i Norge. Hun hadde ME, og ble frisk etter å ha deltatt på LP-kurs i England. Hun utdannet seg senere til LP-instruktør. Live Landmark tjente i 2011 10 millioner kroner på kursene (TV2.no).

Phil Parker fikk i 2012 en dom fra engelske forbrukerrådet som slo fast at parker og andre LP-instruktører må slette påstander om at LP virker for bestemte sykdommer, som ME. Lege Henrik Vogt startet i 2017 en pasientorganisasjon for de som har blitt friske av ME etter deltakelse på LP-kurs. Deres mål er å skape håp og forståelse gjennom deres erfaringer og innsikt. Organisasjonen jobber for å påvirke helsemyndighetene. Det er litt spesielt at pasienter som har blitt friske fra en sykdom må ha sin egen organisasjon. Med en lege på laget har de stor påvirkningskraft. Flere av medlemmene i Recovery Norge er LP-instruktører, og har økonomisk interesse ved å få markedsført metoden. Like før organisasjonen ble etablert endret forbrukertilsynet retningslinjene for markedsføring av alternativ behandling. I retningslinjene står det bl.a. at: «Uttalelser fra fornøyde kunder, brukerundersøkelser og lignende kan heller ikke benyttes i markedsføringen.» Recovry Norge blir nå brukt som markedsføringskanal, hvor vi også finner anonyme historier.

Landmark jobbet som journalist i VG før hun ble syk, og får mye spalteplass hvor hun kan markedsføre LP. I avisen kan vi ofte lese overskrifter som: «Var syk i fire år, ble frisk på tre dager.» Jørgen Jelstad (2015) skrev et innlegg hvor han retter kritikk mot medias fremstilling av lightning process i Norge. han stiller spørsmålet om medier skal omfavne enkelthistorier ukritisk fordi det er en god historie, eller om slike historier faktisk trenger ekstra årvåkenhet og nyansering. Det er fint å høre positive enkelthistorier, men de sier lite om hvordan metoden virker for alle ME-pasienter. Som vitenskapelig dokumentasjon har enkelthistorier null betydning. Media har et ansvar for hvorden ME-pasienter blir møtt i samfunnet. Pasienter blir anbefalt lightning process av leger og annet helsepersonell. De forholder seg ikke til evidensbasert behandling, men i stedet velger historier fra mediene som begrunnelse for valg av behandling. I etiske reglene for leger, kap I, § 9 står det: «Legen må ikke gjøre bruk av, eller anbefale metoder som savner grunnlag i vitenskapelige undersøkelser eller tilstrekkelig medisinsk erfaring».

NAFKAM Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin) skriver på sine sider at det ikke foreligger solid vitenskapelig støtte for eventuelle påstander om effekt av LP. I 2011 sendte NAFKAM et varsel om Lightning process til Helsedirektoratet. NAFKAM begrunnet varselet med at aktiv undertrykkelse av symptomer generelt kan bli en belastning for pasienter, og gjøre at tilstanden deres forverres.

Ledelsen i Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME ha uttalt seg positivt til Lightning Process. I høst ble det startet en underskriftskampansje hvor kravet var at ledelsen i kompetanetjenesten for CFS/ME måtte gå av. Oppropet fikk 7265 underskrifter som ble overlevert til helseministeren Bent Høie. Departementet skal avgjøre om Kompetansetjenesten videreføres med dagens ledelse.

Jeg føler ofte på at jeg ikke kan si at lightning process ikke virker uten å ha prøvd det selv. Men jeg vil ikke betale 16500,- (som kurset koster for tre dager) for noe som kan gjøre meg sykere. Hvis man skal bli frisk av LP må man ha troen på at metoden vil virke, det har jeg ikke. Jeg vil ikke delta på et kurs hvor jeg ikke kan stille kritiske spørsmål. LP virker for noen, og det er da viktig å finne ut hvem den metoden virker for. Vi må forske bredt på ME. Men det er viktig å bruke strenge diagnosekriterier. Vi må slutte å blande sammen ME med andre utmattelsestilstander. Rundt 10 prosent av befolkningen opplever utmattelse, mens bare to til fire promille av befolkningen har ME. Noen sier at hvis du har blitt frisk, så har du ikke hatt ME. Men der er jeg uenig. Det er mange veier inn til ME-sykdommen, og det er nok da like mange veier ut. Vi vet jo for lite om ME til å si at man ikke kan bli frisk. Det er bra at noen opplever å bli friske av LP, men vi må også lytte til de som blir sykere. De må også få spalteplass i avisene.

Kilder:
Wiberg, Trude. «ME opplevd fra innsiden». (2017). Aftenposten.no
https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/5P93O/ME-opplevd-fra-innsiden–Trude-Wiberg

«Lege advarer mot ME-behandling». (2011). TV2.no
https://www.tv2.no/a/3629847/

«Alternative» terapier, ME-foreningen.
https://www.me-foreningen.info/om-me/behandling-og-pleie/symptombehandling-kosttilskudd-mm/alternative-terapier/

Jelstad, Jørgen. (2015).
https://debortgjemte.com/tag/media/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *