Kategori: Endometriose og Adenomyose

Har du hørt om endometriose og adenomyose?

Har du hørt om endometriose og adenomyose?

Kvinnesykdommer har lav status. Snakkes lite om, og interesse for å forske er lav. Rundt 10% av kvinner har sykdommen endometriose, men veldig få har hørt om den. Rundt 20% av kvinner har adenomyose, som jeg tror enda færre har hørt om. Jeg har nå fått bekreftet at jeg har Adenomyose. Flere jenter med ME…

Read More Read More